ledenvergadering

terug naar overzicht

Vrijdag, 1 oktober 2021 (20:00)

Clubgebouw D.A. van Vuurenstraat 8 te Brummen

Door de Corona-maatregelen was het tot op dit moment nog niet mogelijk om een ledenvergadering te plannen.
Omdat het clubgebouw nu weer open wordt op 1 oktober 2021 een ledenvergadering gehouden.


Agenda;

1.Opening door de voorzitter.

2.Bestuursmededelingen. 

3.Notulen vorige vergadering. (worden voor aanvang van de vergadering uitgereikt).

4.Ingekomen stukken.

5.Jaarverslag 2020 secretaris

6.Financieel jaarverslag 2020 penningmeester.

7.Begroting 2021.

8.Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid en reserve voor deze commissie

9.Kantine.

10. Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: Theo Pelgrim en Jan van Waardenburg
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden gesteld (art. 11 lid 4. statuten) uiterlijk één week voor deze vergadering.

11. Pauze. 

12. Rondvraag, op mondeling gestelde vragen wordt over het algemeen geen beslissingen genomen. (DOE DIT SCHRIFTELIJK voor donderdag 23 september 2021.)

13. Sluiting.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies