Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Ledenvergadering

terug naar overzicht

Vrijdag, 1 maart 2019 (20:00)

Clubgebouw D.A. van Vuurenstraat 8 te Brummen

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op vrijdag 1 maart 2019 in ons clubgebouw aan de D.A. van Vuurenstraat 8 te Brummen, aanvang: 20.00 uur.
Agenda


1.Opening door de voorzitter.

2.Bestuursmededelingen.

3.Notulen vorige vergadering. (deze worden voor aanvang van de vergadering uitgereikt).

4.Ingekomen stukken.             

5.Jaarverslag 2018 secretaris

6.Financieel jaarverslag 2018 penningmeester

7.Begroting 2019.
                          
8.Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie, tevens een reserve lid kascommissie.

9.Kantine.

10. Bestuursverkiezing:
                 Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: Arie Jurriens en Bennie Oortgiesen.
     Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Gerrit Nijhof.
     Kandidaten kunnen schriftelijk worden gesteld (art. 11 lid 4 van de statuten) uiterlijk één week voor de vergadering

 11. Pauze. 

12. Rondvraag, op mondeling gestelde vragen kunnen over het algemeen geen beslissingen worden genomen. (DOE DIT   SCHRIFTELIJK voor donderdag 21februari 2019).

 13. Sluiting.