Ereleden

De Hengelaarsvereniging de Karper heeft op dit moment twee ereleden. 

Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur, vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Onze huidige ereleden zijn:

Dhr.   Gerrit Nijhof
Dhr.  Jan van Waardenburg