Ledenadministratie

Voor alle mutaties zoals; 
  • Een adreswijziging doorvoeren.
  • Onjuistheden in persoonsgegevens of adres doorgeven
  • De keuze tussen VISplanner en Gezamenlijke Lijst doorgeven. 
  • De VISpas opzeggen, per einde van het jaar. (vóór 1 oktober)
  • Een duplicaat VISpas bestellen.
  • De MeeVIStoestemming aanvragen.
  • Het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden.

wordt u doorverwezen naar www.mijnsportvisserij.nl

       
U kunt ook uw mutaties doorgeven; 

Telefonisch                    0900 - 20 25 358  (€ 0,35 per minuut)


Per e-mail                      ledenadministratie@vispas.nl

Vergeet niet het lidmaatschapsnummer te vermelden (staat op de VISpas)

Bij twijfel mag je altijd contact met de vereniging opnemen via telefoonnummer 0575 - 56 27 14 op de donderdagavonden tussen 19.30 en 21.00 uur of per e-mail; h.v.dekarper@kpnmail.nl