Dubbele afdracht

Het kan voorkomen dat u als sportvisser lid bent van meerdere verenigingen en u meerdere malen de landelijke afdracht heeft betaald.
U heeft recht op teruggave van de teveel betaalde afdracht wanneer u naast uw oude verenigen(en) van een nieuwe vereniging lid bent geworden, of wanneer u meerdere VISpassen heeft zonder kruisje rechts naast het lidnummer. In het laatste geval ligt de oorzaak meestal in de persoonsgegevens die bij één van de verenigingen niet klopt en waardoor u niet gematched bent.
Voor een verzoek voor de teruggave van teveel betaalde afdracht wordt u doorverwezen naar Sportvisserij Nederland.

Als u een extra VISpas (sterretje rechts naast het lidnummer) in uw bezit heeft die u niet middels het voorlopig bewijs van lidmaatschap heeft verkregen, maar direct via de vereniging, dan verzoeken wij u om de teveel betaalde afdracht bij de vereniging terug te vragen.