Lijsten van Viswateren

Samen met je VISpas of Kleine VISpas vormt je Lijst van viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van viswateren zijn de wateren opgenomen, waar je mag vissen met het betreffende document. We onderscheiden twee soorten lijsten met viswateren: 

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021, behorende bij de VISpas (zie onderaan)
Kleine lijst van viswateren, behorende bij de Kleine VISpas 2021.


VISplanner rechtsgeldig


Let op: vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen. Wanneer u niets doorgeeft ontvangt geen papieren lijsten meer. De papieren lijsten zijn  verkrijgbaar in ons clubgebouw (op de donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur) en na te bestellen via de webwinkel van Sportvisserij Nederland.

Aanvullingen


De lijsten van viswateren worden regelmatig aangevuld via de zogenaamde aanvullingslijsten, behorende bij de Gezamenlijke Lijst of de Kleine lijst van viswateren:


Klik hier voor de Aanvullingslijsten 

Visplanner


Als u wilt weten welke wateren er in de lijsten van viswateren zijn opgenomen, open dan één van bovenstaande lijsten. Als u wilt weten waar de wateren in deze lijsten liggen, start dan de Visplanner.

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021.


Bij de VISpas krijgen alle sportvissers een nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Doordat heel veel federatief water, landelijk is ingebracht mag iedere visser met een VISpas in nagenoeg al het water vissen dat in de Lijst staat. Daarom is gekozen voor het uitgeven van één (dikke) editie. Om de wateren beter vindbaar te maken voor de gebruiker, is het boekje opgedeeld in de 7 federatiegebieden. Ieder gebied begint met regiokaartjes met daarin aangegeven de gemeenten en de pagina nummers waar de wateren in die gemeente te vinden zijn. Het hoofdstuk begint met regionale, grotere wateren en dan komen de wateren per gemeente. Achterin het boekje staat een landelijke gemeente index zodat je ook direct op gemeente kunt zoeken.


indeling en Algemene voorwaarden

In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zijn uiteraard ook de nieuwe visserijregels verwerkt. Deze verruiming van de regels biedt meer sportvismogelijkheden voor vissers.
Veel bijzondere voorwaarden zijn landelijk afgestemd en gelden daarom landelijk. Om die reden zijn ze nu vooraan in het boekje opgenomen.

Nachtvissen, derde hengel en gebruik van een schuilmiddel


Tenslotte zijn de wateren in de Lijst al dan niet voorzien van diverse symbooltjes. Deze symbooltjes geven aan of je er mag nachtvissen (mits in bezit van de landelijke Nachtvistoestemming) of je er met drie hengels mag vissen (mits in bezit van de Derde hengeltoestemming) en of je er tijdens het nachtvissen een schuilmiddel gebruikt mag worden . Wanneer het onbekend is of een schuilmiddel mag worden gebruikt staat er geen symbooltje. In dat geval dien je in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente te kijken of het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan.