Lijst van viswateren

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021.

Bij de VISpas krijgen alle sportvissers een nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Doordat heel veel federatief water, landelijk is ingebracht mag iedere visser met een VISpas in nagenoeg al het water vissen dat in de Lijst staat. Daarom is gekozen voor het uitgeven van één (dikke) editie. Om de wateren beter vindbaar te maken voor de gebruiker, is het boekje opgedeeld in de 7 federatiegebieden. Ieder gebied begint met regiokaartjes met daarin aangegeven de gemeenten en de pagina nummers waar de wateren in die gemeente te vinden zijn. Het hoofdstuk begint met regionale, grotere wateren en dan komen de wateren per gemeente. Achterin het boekje staat een landelijke gemeente index zodat je ook direct op gemeente kunt zoeken. 

Indeling en Algemene voorwaarden.


In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zijn uiteraard ook de nieuwe visserijregels verwerkt. Deze verruiming van de regels biedt meer sportvismogelijkheden voor vissers. Veel bijzondere voorwaarden zijn landelijk afgestemd en gelden daarom landelijk. Om die reden zijn ze nu vooraan in het boekje opgenomen.

Verstrekken boekje en aanvullingslijsten.

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijsten niet meer standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u vis www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen. Wanneer u niets doorgeeft ontvangt u geen papieren lijsten meer. De papieren lijsten zijn verkrijgbaar in het clubgebouw. (geopend op de donderdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur) of in de webwinkel van Sportvisserij Nederland


VISplanner rechtsgeldig


Vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner - in combinatie met de VISpas - wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het "dikke boekje" hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.
De VISplanner is hier te downloaden.