Op 3 februari is ons erelid Gerrit Reusink overleden.

terug naar overzicht

Dinsdag, 6 februari 2018

Ons bereikte het droeve bericht dat ons erelid Gerrit Reusink op 3 februari, op 93 jarige leeftijd is overleden.
Nadat Gerrit een fors aantal jaren als bestuurslid had gefunctioneerd werd hij in 1978 gekozen tot onze voorzitter. Ruim 15 jaar heeft hij deze functie met verve uitgevoerd. Maar ook na zijn aftreden bleef hij altijd nauw betrokken bij alle activiteiten van onze vereniging.
Zelfs op late leeftijd bezorgde hij altijd nog de club- en visbladen bij onze leden.
Wij verliezen in Gerrit een zeer gewaardeerd lid. 
Wij wensen zijn vrouw Ada, zoon Richard en zijn kleikinderen veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.