Ledenvergadering 2021

terug naar overzicht

Dinsdag, 7 september 2021

Op vrijdag 1 oktober zal de ledenvergadering 2021 worden gehouden in ons clubgebouw aanvang 20.00 uur.

Agenda.

1.Opening door de voorzitter.
2.Bestuursmededelingen.
3.Notulen vorige vergadering. (worden voor aanvang van de vergadering uitgereikt).
4.Ingekomen stukken.
5.Jaarverslag 2020 secretaris.
6.Financieel jaarverslag 2020 penningmeester.
7.Begroting 2021.
8.Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid en reserve voor deze commissie.
9.Kantine.
10. Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn:
Theo Pelgrim
Jan van Waardenburg

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden gesteld (art. 11 lid 4. statuten) uiterlijk één week voor deze vergadering.

11. Pauze.
12. Rondvraag, op mondeling gestelde vragen wordt over het algemeen geen beslissingen
genomen. (DOE DIT SCHRIFTELIJK voor donderdag 23 september 2021.)
13. Sluiting.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies